KARTÓNOVÉ KRABICE

Výroba kartónových obalov

BIG BOX s.r.o. je mladá dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť zameraná na výrobu obalov z vlnitej lepenky – kartonáže. Tieto obaly sú určené predovšetkým na ochranu tovaru pri ich manipulácii a preprave. Náš kolektív má dlhoročné skúsenosti v navrhovaní, vývoji a výrobe kartonáže. Cieľom je dokonalé zabezpečenie výrobkov pre našich zákazníkov, tak aby boli splnené všetky požiadavky ich konečného spotrebiteľa.

ISO 9001:2015 SK ISO 9001:2015 EN Kontakt

BIG BOX s.r.o. je mladá dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť zameraná na výrobu obalov z vlnitej lepenky – kartonáže.

Názov projektu:

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Big Box, s.r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Big Box, s.r.o.
Typ projektu:dopytovo-orientovaný
Trvanie projektu:od 08.08.2019 do 31.03.2021
www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk www.employment.gov.sk

Dokumenty k projektu na stiahnutie:

Inovácia procesu výroby veľkorozmerných prepravných obalov z vlnitej lepenky

Názov a sídlo prijímateľa – Big Box, s.r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou 1960, 02302
Operačný program: Výskum a Inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPVaI – MH/DP/2016/1.2.2-02
Cieľom projektu s názvom „Inovácia procesu výroby veľkorozmerných prepravných obalov z vlnitej lepenky“ je znížiť energetickú náročnosť, znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie a zvýšiť efektívnosť v procese výroby veľkorozmerných prepravných obalov. Predmetom projektu je obstaranie technológií pre inováciu tohto technologického procesu, ich montáž a uvedenie do prevádzky. Hlavná aktivita projektu: Ostatné inovačné opatrenia Miesto realizácie projektu: Existujúce priestory výrobnej prevádzky spoločnosti, ktoré sú situované v Priemyselnej zóne č.1960 v Krásne nad Kysucou. Predkladaný projekt prispieva k napĺňaniu k strategických cieľov:Prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania,vytvorenie dynamickej, otvorenej a inkluzívnej inovatívnej spoločnosti ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života. Celkové oprávnené výdavky projektu: 690 000,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 345 000,00 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 345 000,00 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 – 11/2018
Merateľný ukazovateľ: Počet inovovaných procesov: 1 Očakávaný prínos projektu:zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti; zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie; zníženia energetickej náročnosti.
Odkaz na webové sídlo OP: www.opvai.sk

PRODUKTY KARTONÁŽ

Vyrábame a dodávame Just in Time – predovšetkým: Klopové krabice, krabice s vrchnákmi, tvarové výseky a príslušenstvo, ako napríklad mriežky, rôzne fixácie a mnoho ďalších výrobkov vyvinutých presne na mieru podľa požiadaviek našich zákazníkov. Všetky tieto výrobky môžeme potlačiť až dvomi farbami a zabezpečiť ich prvkami , ktoré zvyšujú ich úžitkové vlastnosti. Technické peny. Vyrábame taktiež veľký sortiment fixácií a tvaroviek z technických pien, predovšetkým z polyetylénových pien (expandovaných PE a taktiež sieťovaných PE).

BIG BOX s.r.o. je mladá dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť zameraná na výrobu obalov z vlnitej lepenky – kartonáže.

KONGSBERG PLOTTER

Plotter Kongsberg ponúka vysokú produktivitu a všestrannosť. Je to produkčný stroj s vysokou pridanou hodnotou.

KONGSBERG MOŽNOSTI

Kongsberg využívame pri vývoji nových obalov, ako z vlnitej lepenky a technických pien, tak aj z ďalších materiálov. Vyrábame na ňom vzorky a série špeciálnych obalov vytvorených na základe požiadaviek našich zákazníkov. Pracovná plocha nášho plottra je 2200x3200mm a hĺbka rezu až 60mm.

KRUHOVÉ NOŽNICE

Kruhové nožnice sa používajú na výrobu preložiek a tiež formátov určených k ďalšiemu spracovaniu na našich strojoch. Maximálny rozmer spracovávanej vlnitej lepenky je 2800x3000mm.

CURIONI 3100T

Výrobná linka určená na in-line spracovanie vlnitej lepenky do podoby hotových obalov, s jedno až dvojfarebnou potlačou.

CURIONI MOŽNOSTI

Na linke Curioni vyrábame všetky druhy kartonáže z vlnitej lepenky, ako štandardných obalov podľa FEFCO klasifikácie, tak aj nami vyvinutých špeciálnych obalov. Máme možnosť potlače vyrábaných krabíc a tvarových výsekov až dvomi farbami. Naša linka je schopná produkovať obaly rýchlosťou až 7000 kusov za hodinu a do veľkosti formátu až 1300x3100mm.

VIAZACIE ZARIADENIE

Zabezpečuje balenie výrobkov z vlnitej lepenky do setov podľ a požiadaviek zákazníka.

BAHMÜLLER ZH 29T

Zošívacie zariadenie určené na výrobu veľ koformá tový ch obalov z vlnitej lepenky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

www.bigboxobaly.sk

info(zavinac)bigboxobaly(bodka)sk


Big Box, s.r.o.


prevádzka:

Priemyselná zóna 1960

023 02 Krásno nad Kysucou


IČO: 46772669

DIČ: 2023574883

IČ DPH: SK2023574883


Banka: UniCredit Bank Slovakia

Číslo účtu: 1191923004/1111