KARTÓNOVÉ KRABICE

Výroba kartónových obalov

BIG BOX s.r.o. je mladá dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť zameraná na výrobu obalov z vlnitej lepenky – kartonáže. Tieto obaly sú určené predovšetkým na ochranu tovaru pri ich manipulácii a preprave. Náš kolektív má dlhoročné skúsenosti v navrhovaní, vývoji a výrobe kartonáže. Cieľom je dokonalé zabezpečenie výrobkov pre našich zákazníkov, tak aby boli splnené všetky požiadavky ich konečného spotrebiteľa.

ISO certifikátKontakt

BIG BOX s.r.o. je mladá dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť zameraná na výrobu obalov z vlnitej lepenky – kartonáže.

Názov projektu:

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Big Box, s.r.o.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Big Box, s.r.o.
Typ projektu:dopytovo-orientovaný
Trvanie projektu:od 08.08.2019 do 31.03.2021
www.esf.gov.sk www.ia.gov.sk www.employment.gov.sk

Dokumenty k projektu na stiahnutie:

Inovácia procesu výroby veľkorozmerných prepravných obalov z vlnitej lepenky

Názov a sídlo prijímateľa – Big Box, s.r.o., Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou 1960, 02302
Operačný program: Výskum a Inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPVaI – MH/DP/2016/1.2.2-02
Cieľom projektu s názvom „Inovácia procesu výroby veľkorozmerných prepravných obalov z vlnitej lepenky“ je znížiť energetickú náročnosť, znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie a zvýšiť efektívnosť v procese výroby veľkorozmerných prepravných obalov. Predmetom projektu je obstaranie technológií pre inováciu tohto technologického procesu, ich montáž a uvedenie do prevádzky. Hlavná aktivita projektu: Ostatné inovačné opatrenia Miesto realizácie projektu: Existujúce priestory výrobnej prevádzky spoločnosti, ktoré sú situované v Priemyselnej zóne č.1960 v Krásne nad Kysucou. Predkladaný projekt prispieva k napĺňaniu k strategických cieľov:Prehlbovanie integrácie a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania,vytvorenie dynamickej, otvorenej a inkluzívnej inovatívnej spoločnosti ako jeden z predpokladov pre zlepšenie kvality života. Celkové oprávnené výdavky projektu: 690 000,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 345 000,00 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 345 000,00 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 – 11/2018
Merateľný ukazovateľ: Počet inovovaných procesov: 1 Očakávaný prínos projektu:zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti; zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie; zníženia energetickej náročnosti.
Odkaz na webové sídlo OP: www.opvai.sk

PRODUKTY KARTONÁŽ

Vyrábame a dodávame Just in Time – predovšetkým: Klopové krabice, krabice s vrchnákmi, tvarové výseky a príslušenstvo, ako napríklad mriežky, rôzne fixácie a mnoho ďalších výrobkov vyvinutých presne na mieru podľa požiadaviek našich zákazníkov. Všetky tieto výrobky môžeme potlačiť až dvomi farbami a zabezpečiť ich prvkami , ktoré zvyšujú ich úžitkové vlastnosti. Technické peny. Vyrábame taktiež veľký sortiment fixácií a tvaroviek z technických pien, predovšetkým z polyetylénových pien (expandovaných PE a taktiež sieťovaných PE).

BIG BOX s.r.o. je mladá dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť zameraná na výrobu obalov z vlnitej lepenky – kartonáže.

KONGSBERG PLOTTER

Plotter Kongsberg ponúka vysokú produktivitu a všestrannosť. Je to produkčný stroj s vysokou pridanou hodnotou.

KONGSBERG MOŽNOSTI

Kongsberg využívame pri vývoji nových obalov, ako z vlnitej lepenky a technických pien, tak aj z ďalších materiálov. Vyrábame na ňom vzorky a série špeciálnych obalov vytvorených na základe požiadaviek našich zákazníkov. Pracovná plocha nášho plottra je 2200x3200mm a hĺbka rezu až 60mm.

KRUHOVÉ NOŽNICE

Kruhové nožnice sa používajú na výrobu preložiek a tiež formátov určených k ďalšiemu spracovaniu na našich strojoch. Maximálny rozmer spracovávanej vlnitej lepenky je 2800x3000mm.

CURIONI 3100T

Výrobná linka určená na in-line spracovanie vlnitej lepenky do podoby hotových obalov, s jedno až dvojfarebnou potlačou.

CURIONI MOŽNOSTI

Na linke Curioni vyrábame všetky druhy kartonáže z vlnitej lepenky, ako štandardných obalov podľa FEFCO klasifikácie, tak aj nami vyvinutých špeciálnych obalov. Máme možnosť potlače vyrábaných krabíc a tvarových výsekov až dvomi farbami. Naša linka je schopná produkovať obaly rýchlosťou až 7000 kusov za hodinu a do veľkosti formátu až 1300x3100mm.

VIAZACIE ZARIADENIE

Zabezpečuje balenie výrobkov z vlnitej lepenky do setov podľ a požiadaviek zákazníka.

BAHMÜLLER ZH 29T

Zošívacie zariadenie určené na výrobu veľ koformá tový ch obalov z vlnitej lepenky.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

www.bigboxobaly.sk

info(zavinac)bigboxobaly(bodka)sk


Big Box, s.r.o.


prevádzka:

Priemyselná zóna 1960

023 02 Krásno nad Kysucou


IČO: 46772669

DIČ: 2023574883

IČ DPH: SK2023574883


Banka: UniCredit Bank Slovakia

Číslo účtu: 1191923004/1111